HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên

Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên
 
I. Thông tin chung
Địa chỉ: phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên
Điện thoại:
Fax:  

II. Thông tin về Bộ máy
1. Các đồng chí lãnh đạo

Đ/c:
Giám đốc Kho Bạc
Điện thoại:
Email:
Đ/c:
Phó Giám đốc kho Bạc
Điện thoại:
Email:  
 
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1 Chức năng của KBNN
- Trực tiếp quản lý quỹ NSNN; tổ chức quản lý các nguồn vốn tài chính Nhà nước; tổ chức theo dõi và quản lý các khoản tịch thu và tạm giữ chờ xử lý; tổ  chức huy động và quản lý các nguồn vốn Nhà nước vay dân và trả nợ dân; tổ chức công tác kế toán KBNN và NSNN.
2.2. Nhiệm vụ của KBNN
(1)- Quản lý quỹ NSNN và tiền gửi của các đơn vị dự toán; thực hiện nhiệm vụ tập trung các nguồn thu của NSNN, chi vốn NSNN cho các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị theo kế hoạch ngân sách đã duyệt.
(2)-  Trực tiếp giao dịch với khách hàng về thu, chi ngân sách bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản của các đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các cấp ngân sách.
(3)- Tổ chức huy động và quản lý các nguồn vốn vay và trả nợ dân .
(4)- Tổ chức hạch toán kế toán, hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê các hoạt động thu, chi NSNN, tiền gửi kho bạc và các nguồn vốn tài chính khác của Nhà nước gửi tại ngân hàng, bao gồm: quỹ ngoại tệ tập trung, quỹ dự trữ tài chính nhà nước( kể cả vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ), các tài sản và tiền tạm gửi chờ xử lý, các khoản tịch thu đưa vào tài sản của Nhà nước .
(5)-Tùy điều kiện và tình hình cụ thể, có thể thực hiện một số nghiệp vụ ủy nhiệm của Ngân hàng nhà nước ở những nơi không có tổ chức của ngân hàng.
(6)- Kho bạc Nhà nước được mở tài khoản tại ngân hàng, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về thanh toán và quản lý tiền mặt của Nhà nước.
(7)- Kho bạc Nhà nước được giữ lại số tiền mặt cần thiết để đảm bảo nhu cầu chi tiêu theo kế hoạch đã duyệt. Trường hợp số tiền mặt thu được vượt quá mức qui định thì phải gửi vào ngân hàng nơi kho bạc mở tài khoản giao dịch .
(8)- Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm điều hòa, cân đối tiền mặt cho hệ thống Kho bạc Nhà nước .
(9)- Ngân hàng Nhà nước được vay tiền nhàn rỗi của KBNN, đồng thời cho KBNN vay để đảm bảo chi tiêu theo kế hoạch khi nguồn thu ngân sách chưa tập trung kịp.
 (10)- Soạn thảo các dự án, văn bản pháp quy về quản lý NSNN, quỹ dự trữ tài chính nhà nước, tiền và tài sản tạm thu, tạm giữ để Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định .
(11)- Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của KBNN.
(12)- Khi phát hiện đơn vị, tổ chức thụ hưởng NSNN vi phạm chế độ quản lý tài chính Nhà nước, KBNN được tạm thời đình chỉ việc chi trả và báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý .
(13)- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực KBNN .
(14)- Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra trong hệ thống KBNN.
(15)- Tổ chức quản lý hệ thống thông tin, tin học trong hệ thống KBNN.
(16)- Quản lý công chức, viên chức, vốn tài sản thuộc hệ thống KBNN.
 (17)- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển, quy  hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm của KBNN;
(18)- Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến qui trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này