HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Thị Đoàn Phổ Yên

I. Thông tin chung.

- Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Phổ Yên

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Phường Ba Hàng – Thị xã Phổ Yên

- Điện thoại: 2080.3863263

- Địa chỉ mail: huyendoanphoyen@gmail.com

II. Thông tin chi tiết.

1. Lãnh đạo đơn vị

- Đ/c: Nguyễn Đức Hưng.        Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Thị xã - Bí thư Thị đoàn

Điện thoại: 0983.865.160

- Đ/c: Tạ Hồng Hà.                  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị đoàn

Điện thoại: 0914.828.622 hoặc 0964828622

- Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn.       Chức vụ: Phó Bí thư Thị đoàn

Điện thoại: 0977040500

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng:

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.

+ Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

+ Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thị Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thị Đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh, thị xã tới cơ sở.

+ Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thị Đoàn.

+Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thị Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thị Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của thị xã.

+ Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thị Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn./.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này