HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Hội Nông dân thị xã Phổ Yên

 

HỘI NÔNG DÂN PHỔ YÊN


I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Hội nông dân thị xã Phổ Yên 

- Địa chỉ: Ba Hàng – Phổ Yên – Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.863.069

- Địa chỉ email: hoinongdanphoyen@gmail.com

II. Thông tin chi tiết

1. Lãnh đạo đơn vị

- Ông: Dương Văn Dương

  Chức vụ: Chủ Tịch Hội Nông dân

  Điện thoại: 01665468247

- Ông: Lê Xuân Vinh

  Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân

  Điện thoại: 0986027992

- Ông: Phạm Văn Hà

  Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân

  Điện thoại: 0982763808

2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội Nông dân

* Chức năng:

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên hội nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tâp hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

- Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên, nông dân. Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này