HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên

Mặt trận tổ quốc thị xã

I. Thông tin chung:
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Phổ Yên
- Địa chỉ: P.Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02803863126  - Email: mttqphoyen@gmail.com

II. Thông tin về tổ chức bộ máy:
1. Các đồng chí Lãnh đạo 
 
- Đồng chí:  Nguyễn Thanh Cao 
  Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã 
  Điện thoại: 
  Email: mttqphoyen@gmail.com
   
- Đồng chí: Nguyễn Đức Long 
  Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã
  Điện thoại: 0949333270 
  Email: mttqphoyen@gmail.com

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương
  Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã 
  Điện thoại: 0987636008
  Email: thanhhuongmtpy@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
  Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã
  Điện thoại: 0949333270 
  Email: mttqphoyen@gmail.com
 

2. Cơ cấu tổ chức:
- Uỷ viên Uỷ ban MTTQ thị xã Phổ Yên khoá 20 (2014 – 2019): có 61 ủy viên 
- Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã: 01 người 
+ Đồng chí:  Nguyễn Anh Tuấn
  Điện thoại: 0977040500

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; Tuyên truyền, động viên nhân dân trong thị xã phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật;
- Hiệp thương dân chủ thoả thuận chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm nhằm thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động của Thị uỷ và Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Thị uỷ, HĐND- UBND thị xã, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thị xã. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước;
- Ra lời kêu gọi nhân dân trong huyện hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.
- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường;
 
4. Mối quan hệ công tác:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã thực hiện chủ trương, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn trong việc thực hiện chương trình thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ thị xã.
- Uỷ ban MTTQ thị xã quan hệ với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị xã là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; quan hệ phối hợp giữa MTTQ thị xã với HĐND, UBND thị xã thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban MTTQ và HĐND, UBND thị xã thống nhất ban hành.
- Trong quan hệ với nhân dân: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc thị xã mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này