HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH PHỔ YÊN

 

I. Thông tin chung

Tên đơn vị: Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Phổ Yên

Địa chỉ: phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 

Fax:

Email: daittthphoyen@gmail.com 

II. Thông tin chi tiết

1. Lãnh đạo đơn vị 

- Đồng chí: Đỗ Văn Thủy

  Chức vụ: Trưởng Đài truyền thanh-truyền hình Phổ Yên

  Điện thoại: 0982773759

  Email:
 

- Đồng chí: Vũ Thị Hoàng Huyền

  Chức vụ: Phó Trưởng Đài truyền thanh-truyền hình Phổ Yên

  Điện thoại: 0982091103

2. Chức Năng - nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Đài TT-TH thị xã là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã. Đài TT-TH thị xã Phổ Yên chịu sự quản lý của UBND thị xã và Sở Thông tin -Truyền thông tỉnh Thái Nguyên; sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

2.2. Nhiệm vụ:

Đài TT-TH thị xã Phổ Yên có nhiệm vụ sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng hệ tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự điều hành của Đảng, chính quyền địa phương; phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của thị xã và các cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng phát sóng các chương trình Phát thanh – Truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho UBND thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao theo quy định của pháp luật.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này