HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

HỘI LHPN THỊ XÃ PHỔ YÊN

I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Hội LHPN thị xã Phổ Yên.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - P.Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0280.3863.253.

- Email: tdtkphoyen@yahoo.com

II. Thông tin chi tiết

1. Lãnh đạo đơn vị

- Đồng chí: Đỗ Thị Hồng Khánh
                Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN thị xã
    Điện thoại: 0919.836.905 
                 Email: Đồng chí: 

            - Ngô Thị Minh Phương 
                Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã
                Điện thoại: 
                Email:
 
- Đồng chí: Trịnh Thị Thanh Hoa
               Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã
   Điện thoại: 0987994331 
                Email:

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ,  xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này