HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phổ Yên

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phổ Yên.

- Địa chỉ: Xóm Chùa - Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02803863602 - 02803663614.

- Địa chỉ mail: ttctpy@gmail.com

II. Thông tin chi tiết:

1. Lãnh đạo đơn vị:

- Đ/c: Nguyễn Thị Phương Thảo

 Chức vụ: Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phổ Yên.

 Điện thoại: 0978679739

- Đ/c : Trần Xuân Đáng

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phổ Yên.

Điện thoại: 0982865512

 2. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Chức năng: 

- TTBDCT cấp Thị xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và UBND cấp Thị xã, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy cấp Thị xã.

- TTBDCT có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ( trích Điều 1 Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư TW).

- Nhiệm vụ: 

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; Bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các Nghị quyết, các chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn Thị xã.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng lý luận chính trị cho Đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính trị…Cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này