HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Ban Dân vận Thị ủy

I. Thông tin chung

-    Tên đơn vị: Ban Dân vận Thị ủy

-    Địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

-    Điện thoại: 02803 508 896

-    Địa chỉ mail: bdvphoyen@gmail.com

II. Thông tin chi tiết

1.      Lãnh đạo đơn vị:

1.1. Ông: Nguyễn Văn Chính

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Phổ Yên

- Điện thoại: 0982 912 249

1.2. Ông Ngô Mạnh Tài

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thị ủy Phổ Yên

- Điện thoại: 0902 140 000

1.3. Ông Ngô Mạnh Khắc

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy Phổ Yên

- Điện thoại: 0913 286 251

2.      Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Ban Dân vận là một ban thuộc hệ thống các ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của cấp ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa.

2.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy triển khai các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; chuẩn bị, tham gia chuẩn bị các quyết định của cấp ủy về công tác dân vận; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận trong hệ thống chính trị (trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa).

- Hướng dẫn cấp ủy các xã, phường thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận của cấp trên; hướng dẫn Khối Dân vận các xã, phường về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Giúp cấp ủy kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi tình hình, phong trào và nguyện vọng của quần chúng, tổng kết kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị và đề xuất chủ trương với Ban Dân vận Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương về công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy triển khai công tác tổ chức và cán bộ trong khối theo quy định của cấp ủy; đề xuất việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ trong khối thuộc diện cấp ủy quản lý, kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân vận; tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ của hệ thống chính trị.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan, nhất là các cơ quan trong khối các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận ở địa phương.

- Giúp cấp ủy nắm tình hình hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Thực hiện những công việc khác do Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy giao.

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này