HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1 . Thông tin tổ chức.

- Tên đơn vị: Ban Tuyên giáo Thị uỷ Phổ Yên.

- Điện thoại: 0280.3863244

- Email: bantuyengiaotupy@gmail.com

- Địa chỉ: Khu nhà Thị uỷ, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

2. Lãnh đạo đơn vị:

- Đồng chí Thái Văn Dũng

  Chức vụ: UVBTV Thị ủy - Trưởng Ban tuyên giáo

  Điện thoại: 0280.3863242 - 0988125323

 -Đồng chí: Trịnh Hoàng Phượng

  Chức vụ: Phó Trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo thị ủy

  Điện thoại: 0984458909

- Đồng chí: Đào Đình Xuyên

  Chức vụ: Phó Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy

  Điện thoại: 0948444085

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC.

1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo Thị uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng, có chức năng tham mưu giúp Thị uỷ tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các lĩnh vực công tác tư tưởng văn hoá, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, dư luận xã hội, biên soạn Lịch sử Đảng bộ thị xã.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu cho Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ:

- Chuẩn bị các Quyết định lãnh đạo về công tác Tư tưởng - Văn hoá, Khoa giáo và Biên soạn Lịch sử đảng bộ.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân về lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Chỉ đạo, kiểm tra, định hướng những vấn đề về tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng trong hoạt động của các ngành thuộc khối Tư tưởng văn hoá, khối khoa giáo, các đoàn thể nhân dân và các cấp uỷ cơ sở.

- Biên soạn Lịch sử Đảng bộ thị xã, chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương, các ngành trong thị xã.

2.2. Nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng ở các cấp, các ngành và dư luận xã hội trong các tầng lớp dân cư để báo cáo kịp thời với Thị uỷ, đồng thời đề xuất chủ trương biện pháp giải quyết.

2.3. Trực tiếp tham mưu, thẩm định các dự án, báo cáo của các ban, ngành trong khối khoa giáo, khối tư tưởng văn hoá trước khi trình BTV Thị uỷ.

2.4. Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Thị uỷ, phòng Nội vụ thị xã về công tác tổ chức cán bộ trong khối Tư tưởng -Văn hoá, Khoa giáo.

2.5. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn với Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đơn vị. Tham mưu cho BTV Thị uỷ chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung Tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, giúp cấp uỷ quản lý điều hành đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức của thị uỷ theo quy chế đã ban hành.

2.6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với cấp uỷ thị xã và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định và theo yêu cầu.

3. Sự chỉ đạo và mối quan hệ công tác

3.1. Ban Tuyên giáo Thị uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thị uỷ và BTV Thị uỷ. Trưởng Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của ban trước Thị uỷ và BTV Thị uỷ.

3.2. Ban Tuyên giáo Thị uỷ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

3.3. Đối với các ban Đảng và Văn phòng Thị uỷ: Ban Tuyên giáo Thị uỷ có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Thị uỷ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Thị uỷ thẩm định các đề án, báo cáo của các ban, ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khối khoa giáo trước khi trình hội nghị Thị uỷ, BTV Thị uỷ. Dự thảo và hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ về lĩnh vực tư tưởng văn hoá, lịch sử và khoa giáo khi được cấp uỷ phân công.

3.4. Đối với các ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khối khoa giáo và các đoàn thể: Ban Tuyên giáo Thị uỷ có mối quan hệ phối hợp hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá, khoa giáo, tuyên truyền đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Thị uỷ xây dựng và ban hành quy chế về hoạt động và mối quan hệ công tác với các ngành thuộc khối khoa giáo và tư tưởng - văn hoá.

3.5. Đối với các cấp uỷ cơ sở: Ban Tuyên giáo Thị uỷ có mối quan hệ phối hợp trong quá trình triển khai và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác tư tưởng - văn hoá, công tác khoa giáo, công tác biên soạn lịch sử đảng ở địa phương, đơn vị. Có mối quan hệ chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của công tác tuyên giáo.

3.6. Ban Tuyên giáo Thị uỷ làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng ban lãnh đạo chung các hoạt động của ban. Phó trưởng ban giúp việc cho trưởng ban và trực tiếp phụ trách các bộ phận công tác tuyên truyền, khoa giáo, hành chính, lịch sử đảng, theo dõi cán bộ của ban phụ trách lĩnh vực công tác do trưởng ban phân công.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này