HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Hội Doanh nghiệp thị xã Phổ Yên

 

1. Chức năng của Hội Doanh nghiệp

- Tuyên truyền giúp đỡ hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành công nghiệp trong các thành phần kinh tế, bảo hộ an toàn lao động.

- Hội tổ chức liên kết, tập hợp các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thống nhất ý chí, hành động và khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

- Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương chính sách, khuyến khích, giúp đỡ phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của giới chủ hội viên và người lao động; giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành công nghiệp và hội viên; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Thực hiện các tư vấn và phản biện kinh tế- xã hội cho cộng đồng doanh nghiệp về cung cấp thông tin, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoa học, công nghiệp, công nghệ, thị trường tài chính, chứng khoán, chính sách… cho các doanh nghiệp, các tổ chức và các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ của Hội Doanh nghiệp

- Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản lý cho các thành viên. Trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp với nhau và với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hợp vốn đầu tư, hợp tác, thiết lập và phát triển mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để phản ánh, đề đạt với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước và các hoạt động về giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hội thảo, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, khoa học, công nghệ… cho các doanh nghiệp, khuyến khích giúp đỡ các tài năng kinh doanh, sản xuất theo quy định của pháp luật.

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN PHỔ YÊN

Khóa II nhiệm kỳ 2013 - 2016

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Hồng Cường

Công ty TNHH Hùng Cường

 Chủ tịch

0988706257

2

Trần Đức Thuận

Doanh nghiệp tư nhân Đức Thuận

Phó chủ tịch

0913027746

3

Nguyễn Văn Cường

Công ty TNHH Cường Đại

 Phó Chủ tịch – Thủ quỹ

0984689689

4

Lê Mạnh Cường

Công ty cổ phần thương mại thép Việt Cường

Chánh văn phòng

0987800785

5

Nguyễn Hồng Thi

Công ty CP xây dựng Tân Việt Thắng

Ủy viên

02803863923

6

Nguyễn Văn Thắng

Công ty TNHH Thắng Lá

 Ủy viên

0913286083

7

Nguyễn Thị Dung

Doanh nghiệp tư nhân Dung Quang

 Ủy viên

02803863364

8

Khúc Ngọc Lai

Công ty CP thương mại Đại Lâm

 Ủy viên

0986689669

9

Đoàn Thanh Hải

Công ty TNHH Long Thắng

 Ủy viên

0912194444

10

Nguyễn Văn Giao

Doanh nghiệp xây dựng Thanh Quang

 Ủy viên

02803864444

11

Nguyễn Xuân Thủy

Công ty TNHH Xuân Thủy

 Ủy viên

0913286585

12

Vũ Thị Dung

Công ty cổ phần thương mại Hải Anh

 Ủy viên

02803865143

13

Hoàng Văn Hà

Công ty TNHH Hà Phát

Ủy viên

0913015687

14

Phạm Thanh Bình

Công ty CP kết cấu thép xây dựng Tân Khánh

 Ủy viên

0912012106

15

Trần Đức Hạnh

Công ty C thuốc thú y Marphavet

 Ủy viên

0979899172

16

Nguyễn Hữu Hải

Doanh nghiệp tư nhân cơ điện lạnh Hải Nga

 Ủy viên

0912737576

17

Nguyễn Minh Hạnh

Giám đốc Ngân hàng công thương Sông Công

 Ủy viên

02803862213

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP PHỔ YÊN

STT

Tên đơn vị

Người đại diện

Địa chỉ

1

Công ty CPTM Đại Lâm

Khúc Ngọc Lai

Tiểu khu 2 - Thị trấn Ba Hàng - PY - TN

ĐT: 0986689669

2

Công ty TNHH Long Thắng

Đoàn Thanh Hải

Tiểu khu 2 - Thị trấn Ba Hàng – PY – TN

ĐT: 02803663888
        0912194444

3

DNTN Trung Sinh

Ngô Duy Hiếu

Tiểu khu 4 - Thị trấn Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 3863566
0912352276

 

4

DNTN Dung Quang

Nguyễn Thị Dung 

Tiểu khu 5 - Thị trấn Ba Hnàg - PY – TN

ĐT: 02803863364

 

5

Công ty tổ chức sự kiện Hoa Cự

Nguyễn Văn Cự

Tiểu khu 4 - TT Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 0988774175

6

Công ty CPDVXNK Anh Thu

Cù Xuân Thu

Tiểu khu 5 - Thị trấn Ba Hnàg - PY – TN

ĐT:  0973333331

7

Công ty CPTM KYOTA

Dương Thị Hoa

Số 239 TK 3 - thị trấn Ba hàng - PY – TN

ĐT:  0978708222

8

DNTN NHất Sơn

Đỗ Văn Sơn

SN 147 TK 4- Thị trấn Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 0912967642

9

Cửa hàng điện nước Nga San

Nguyễn Thị Kiều Nga

Tiểu khu 5 - Thị trấn Ba Hnàg PY – TN

ĐT: 0986027955

10

Công ty TNHH XD và TM Hà Phát

Hoàng Văn Hà

Số 276 TK4 TT Ba Hàng - PY – TN

ĐT02803863593

0913015687

11

Cơ sở kinh doanh điện tử Hải Lan

Nguyễn Thanh Hải 

Tiểu khu 4 - TT Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 02803863132

12

Cơ sở kinh doanh nội thất Chinh Thống

Nguyễn Văn Thống

Tiểu khu 6 - TT Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 0988727099

13

Cơ sở kinh doanh nội thất Biên Sen

 Trần Văn Sen

Tiểu khu 5 - TT Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 02803863578

14

Công ty TNHH Hợp Xuân

Phan Văn Hợp

SN 241, TK 5 - Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 0913286183

15

Công ty TNHH Hùng Cường

Nguyễn Hồng Cường

Số 304 TK4 - Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 02803864203

0988706257

16

Công ty TNHH Phan Gia

Phan Thế Chung

SN 130 TK 2 - TT Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 0915938038

17

Công ty TNHH Phú Thành Gia

 

TK 2 TT Ba Hàng - PY - TN

18

Công ty CP vật tư Thái Nguyên (Chi nhánh vật tư nông nghiệp Phổ Yên)

 Ngô Văn Mai

Số 5 đường Ga - Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 02803863160

19

DNTN Khương Phúc

 Nguyễn Văn Hà

TK 4 - Thị trấn Ba Hàng - PY – TN

ĐT: 02803763706

20

Cửa hàng phụ tùng Tuyên Tá

Nguyễn Văn Tá

Xóm Ấm, Hồng Tiến - PY – TN

ĐT: 0966919919

21

DNTN Đông Phong

Tạ Văn Phong

Xóm Ấm, Hồng Tiến - PY – TN

ĐT: 0912552154

22

Công ty CP XD và TM Thành Hưng

Trần Văn Thư

Xóm Ấm - Hồng Tiến - PY – TN

ĐT: 0985942789

23

Công ty TNHH Cường Đại

Nguyễn Văn Cường

Xóm Ấm, Hồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803763870

0984689689

24

Công ty CP ĐTXD&TM Tùng Dương

Hà Văn Tùng

Mãn Chiêm - Hồng Tiến - PY – TN

ĐT: 0983509407

25

DNTN Thanh Quang

 Nguyễn Văn Giao

Thanh Quang - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803864444

26

DNTN Hải Anh

Đặng Hồng Hải

Quán Vã - Đồng Tiến  - PY – TN

ĐT: 0912334363

27

Công ty CPVLXD Đồng Tiến

Nguyễn Thị Loan

Đồng Tâm - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803863123

0988266196

28

Công ty TNHH Thảo Trung

Nguyễn Văn Lộ

Xóm Ga - Phổ Yên - Thái Nguyên

ĐT: 0914666933

29

Công ty TNHH Ngôi sao Hy vọng

Phạm Văn Bình

Xóm Đầu Cầu - Phổ Yên - Thái Nguyên

ĐT: 02803766333

0989143146

30

Công ty CP tư vấn xây dựng và TM Nam Thái

Nguyễn Văn Tấn

Khu tái định cư - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 0988557112

31

Công ty TNHH xây dựng Đại Dương

 Nguyễn Đình Nguyên

Quán Vã - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803863266

32

DN tư nhân xây dựng Sinh Thùy

 Nguyễn Văn Sinh

Xóm Rẫy - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803864081

33

Công ty CPĐT&TM Hoàng Hải

Nguyễn Mạnh Hải

Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803563860

0912200818

34

Công ty TNHHXD&TM Tấn Đức

Nguyễn Mạnh Hùng

Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 0912710524

35

Công ty TNHH cây xanh Khánh Phương

Nguyễn Văn Khánh

Hoàng Thanh - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803563933

0935362888

36

DNTN Xây dựng Hoàng Huy

Nguyễn Hồng Hà

Xóm Ga - đồng Tiến - PY – TN ĐT: 0949333036

37

Công ty cổ phần thép Việt Cường

 Lê Mạnh Cường

Đồng Tâm - Đồng Tiến - PY – TN

ĐT: 02803863256

38

DNTN Thắng Hát

Lê Đình Thắng

Xóm Chùa - Nam Tiến - PY – TN

ĐT: 02803863484

0913555519

39

DNTN cơ điện lạnh Hải Nga

Nguyễn Hữu Hải

Xóm Chùa - Nam Tiến - PY – TN

ĐT: 0912737576

40

Công ty TNHH Hoàn Hảo Nam Tiến

Nguyễn Quốc Hoàn

Trường Thịnh - Nam Tiến- PY – TN

ĐT: 0912388905

41

DN xây dựng Phổ Yên

Đoàn TRọng Đại

Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

ĐT: 0913354996

42

Công ty TNHH Bảo Đại

 Đỗ Quốc Lập

Trường Thịnh - Nam Tiến - PY – TN

ĐT: 02803863239

43

Công ty CPTV&ĐTXD Mạnh Trung

Hoàng Quốc Linh

Xóm Vàng - Tân Hương - PY – TN

ĐT:  0979729065

44

Công ty TNHH XDTM Minh Long

Đồng Minh Long

Xóm Vàng - Tân Hương - PY – TN

ĐT: 0912116769

45

Công ty TNHH Xuân Thủy

Nguyễn Xuân Thủy

Xóm Vàng - Tân Hương - PY – TN

ĐT: 0913286585

 46

Công ty CP xây dựng Tân Đông Bắc

Nguyễn Hồng Thi

Xóm Vàng - Tân Hương - PY – TN

ĐT: 02083863923

0925250999

47

Công ty cổ phần xây dựng Tân Việt Thắng

 Đỗ Văn Năng

Xóm Vàng - Tân Hương PY – TN

ĐT: 02803863923

48

Công ty TNHH SXDVTM  Nguyệt Thắng

Đinh Văn Sơn

Xóm Soi - Đông Cao - PY – TN

ĐT: 02803866316

0984057542

49

Công ty CP ĐTXLTM Hoàng Gia

Hoàng Đức Thuận

Đôg Cao - PY – TN

ĐT: 0968484444

50

DNTN Quang Dung

Nguyễn Hồng Quang

Thanh Xuyên 4 - Trung Thành - PY – TN

ĐT: 0912611537

51

Công ty TNHH Công Thành Thái Nguyên

Thái Văn Tuyên

Thanh Hoa - Phổ Yên - Thái Nguyên

ĐT: 0912874499

52

DN Đức Thuận

Trần Đức Thuận

Thanh Xuyên 4 - Trung Thành - PY – TN

ĐT: 0913027746

53

Công ty CP Marphavet

Trần Đức Hạnh

Thanh Tân - Trung Thành - PY – TN

ĐT: 02803666681

0979899172

54

Công ty CPXD&SXVL cầu Đa Phúc

 Bùi Thị Quý Mến

Xã Trung Thành - PY – TN

ĐT: 0280 866764

55

CSKD&VT Phạm Văn Tạo

Phạm Văn Tạo

Thanh Hoa - Trung Thành - PY – TN

ĐT: 0913052306

56

HTX môi trường Trung Thành

Vũ Hồng Châu

Thanh Xuyên 5 - Trung Thành - PY – TN

ĐT: 02803866162

0985248835

57

Công ty TNHH XD&CN Trung Thành

 

Xã Trung Thành - PY - TN

58

DNTM Ngân Sơn

Nguyễn Thúy Hà

Thanh Hoa - Trung Thành -PY – TN

ĐT: 0984100667

59

Công ty TNHH Thắng Lá

Nguyễn Văn Thắng

Phú Thịnh - Thuận Thành - PY – TN

ĐT: 0913286083

60

DN tư nhân Đạo Tuân

Nguyễn Thị Tuân

Phú Thịnh - Thuận Thành - PY – TN

ĐT: 01688536666

61

Công ty TNHH XD&TM Đạo Tuân

Nguyễn Viết Trung

Công Thương - Thuận Thành - PY – TN

ĐT: 02803866300

01688506666

62

Công ty TNHH Thành Phát

Lê Anh Dũng

Thượng - Thuận Thành - PY – TN

ĐT: 0982366938

63

Công ty TNHH Tân Thắng

Nguyễn Công Điền

Công Thương - Phổ Yên - Thái Nguyên ĐT: 0945752176

64

HTX Hưng Thịnh

Nguyễn Văn Vọng

Chiều Lai - Thuận Thành -PY – TN

ĐT: 0968377735

65

DNTN Vượng Hương

 Nguyễn Văn Vượng

Chiều Lai - Thuận Thành - PY – TN

ĐT: 2803908888

66

Công ty CP Phú Lộc

Nguyễn Văn Lộc 

Công Thương - Thuận Thành - PY – TN

ĐT: 02803866196

67

Công ty CP vận tải Trường Giang

Nguyễn Thành Giang

Soi Cốc - Tân Phú - PY – TN

ĐT: 0988972922

68

DNTN Hà Sáng

Hà Văn Sáng

Trung Quân - Tiên Phong - PY – TN

ĐT: 02803864059

0977176176

69

Công ty CP kết cấu thép và xây dựng Tân Khánh

Phạm Thanh Bình

Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên

ĐT: 02803862368

0912012106

70

DNTN Việt Hoa

 

Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên

ĐT: 0166868868

71

DNTN Kiên Cường

Ngô Trung Kiên

Đài 1 - Đắc Sơn - PY – TN

ĐT: 3866866

0913286762

72

Công ty TNHH Bắc Sơn

 

Xã Đắc Sơn -Phổ Yên - Thái Nguyên

73

Công ty TNHH XD Mai Linh

Trần Văn Lại

Tân Lập - Đắc Sơn - PY – TN

ĐT: 02803864207

0982635559

74

Công ty TNHH SXTM Đoàn Thế Vỹ

Lê Đình Vỹ

Khối Trung tâm - TT Bãi Bông - PY – TN

ĐT: 0912289826

75

DNTN Hoàng Sơn

Nguyễn Danh Lãm

Khối 1 - TT Bãi Bông - PY – TN

ĐT: 02803863480

0913386036

76

Công ty TNHH Đức Bình Phát

Nguyễn Văn Bình

Khu A1 Bắc Sơn - PY – TN

ĐT: 02803865882

097828586

77

Công ty CP XNK&TM Ngọc Dung

Phạm Đức Ngọc

Khu A2 - TT Bắc Sơn - PY – TN

ĐT: 02803863863

0977201880

78

Công ty CPTM Hải Anh

Vũ Thị Dung 

Sơn Trung - Bắc Sơn - PY – TN

ĐT: 02803865143

79

Cửa hàng ăn uống Thi Bình

 

Bắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên

80

Công ty TNHH Phan Kiên

Phan Văn Kiên

Tân Ấp - Phúc Thuận - PY – TN

ĐT: 0979865318

81

Ngân Hàng Công Thương Sông Công

 

02803862213

82

DNTN Giới Mai

Hà Quang Giới

Xóm Đanh - Thành Công - PY – TN

ĐT: 0988558174

 

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này