HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Phổ Yên

I. Thông tin chung

1. Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông thị xã Phổ Yên

- Địa chỉ: phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3863.059   

- Gmail: ......@gmail.com                                    

2. Vị trí: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông thị xã Phổ Yên là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước thị xã Phổ Yên và theo quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo đơn vị:

a. Ban Giám đốc

- Giám đốc: Ông Thái Văn Đạt            

    ĐT: 0917343128 

- Các Phó giám đốc:

+ Ông: Nguyễn Mạnh Đoàn                 

    ĐT: 0982.998.602

+ Ông: Lê Thái Anh                              

    ĐT: 0913.444.873

+ Bà Chu Thị Hường

    ĐT: 0975818958

b. Các bộ phận chuyên môn:

+ Tổ Hành chính - Tổng hợp

+ Tổ Văn hóa – Văn nghệ

+ Tổ Thể dục thể thao

+ Đội tuyên truyền lưu động

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của thị xã;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thị xã.

2. Nhiệm vụ:

a) Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

c) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức, cá nhân;

d) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao ở cơ sở;

e) Phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao;

f) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

g) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trên địa bàn thị xã, đồng thời quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao được UBND thị xã giao;

h) Hợp tác giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

i) Quản lý công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này