Truy cập nội dung luôn

Danh mục công khai

Công văn về việc báo cáo tình hình công khai ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2019

24-08-2020

Công văn về việc báo cáo tình hình công khai ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2019

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 9 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

20-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 9 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

20-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

20-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thị xã Phổ Yên.

20-08-2020

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thị xã Phổ Yên.

Thông báo công khai số liệu thực hiện ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2020 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

15-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2020 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thị xã Phổ Yên

10-08-2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thị xã Phổ Yên

Quyết định công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Phổ Yên

10-08-2020

Quyết định công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Phổ Yên

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5159

Tổng truy cập: 1154471