Truy cập nội dung luôn

Danh mục công khai

Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

01-08-2021

Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2021 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

12-07-2021

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2021 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

Thông báo V/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

04-05-2021

Ngày 04/5/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 278/TB-UBND về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 2, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

01-04-2021

Ngày 01/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 170/TB-UBND về công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 2, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

01-04-2021

Ngày 01/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 169/TB-UBND về Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp số 2, cảng Đa Phúc, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

01-04-2021

Ngày 01/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 168/TB-UBND về công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp số 2, cảng Đa Phúc, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thị xã Phổ Yên

13-01-2021

Ngày 08/01/202, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thị xã Phổ Yên.

Thuyết minh dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2021

20-12-2020

Thuyết minh dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2021

Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách Thị xã năm 2021 đã được báo cáo UBND cấp Thị xã.

20-12-2020

Ngày 16/12/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch ban hành Thông báo số 537/TB-TCKH về công khai số liệu dự toán ngân sách Thị xã năm 2021 đã được báo cáo UBND cấp Thị xã.

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã năm 2020 đã được báo cáo UBND cấp Thị xã

20-12-2020

Ngày 15/12/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch ban hành Thông báo số 530/TB-TCKH về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã năm 2020 đã được báo cáo UBND cấp Thị xã.

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 9 tháng đầu năm 2020.

15-10-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 9 tháng đầu năm 2020.

Công văn về việc báo cáo tình hình công khai ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2019

24-08-2020

Công văn về việc báo cáo tình hình công khai ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2019

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 9 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

20-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 9 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

20-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

20-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Thị xã năm 2019 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thị xã Phổ Yên.

20-08-2020

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thị xã Phổ Yên.

Thông báo công khai số liệu thực hiện ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2020 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

15-08-2020

Thông báo công khai số liệu thực hiện ngân sách Thị xã 6 tháng đầu năm 2020 đã được báo cáo UBND cấp thị xã

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thị xã Phổ Yên

10-08-2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thị xã Phổ Yên

Quyết định công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Phổ Yên

10-08-2020

Quyết định công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Phổ Yên

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4720

Tổng truy cập: 9280043