Truy cập nội dung luôn

Công khai giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng số 149/GPXD cấp cho ông Hoàng Tiến Anh và bà Ngô Thị Ưng, phường Ba Hàng

20-09-2021

Giấy phép xây dựng số 149/GPXD cấp cho ông Hoàng Tiến Anh và bà Ngô Thị Ưng, phường Ba Hàng

Giấy phép xây dựng số 148/GPXD cấp cho ông Lương Văn Tư và bà Trần Thị Thu Phương, xã Minh Đức

20-09-2021

Giấy phép xây dựng số 148/GPXD cấp cho ông Lương Văn Tư và bà Trần Thị Thu Phương, xã Minh Đức

Giấy phép xây dựng số 147 cấp cho ông Phan Văn Năm và bà Nguyễn Thị Lượng, phường Ba Hàng

16-09-2021

Giấy phép xây dựng số 147 cấp cho ông Phan Văn Năm và bà Nguyễn Thị Lượng, phường Ba Hàng

Giấy phép xây dựng số 146/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Phan Thị Tình, xã NamTiến

16-09-2021

Giấy phép xây dựng số 146/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Phan Thị Tình, xã NamTiến

Giấy phép xây dựng số 145/GPXD cấp cho ông Phan Minh Nam, phường Ba Hàng

16-09-2021

Giấy phép xây dựng số 145/GPXD cấp cho ông Phan Minh Nam, phường Ba Hàng

Giấy phép xây dựng số 144/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Tự, xã Hồng Tiến

08-09-2021

Giấy phép xây dựng số 144/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Tự, xã Hồng Tiến

Quyết định số 8980/QĐ-UBND về thu hồi Giấy phép xây dựng của ông Nguyễn Văn Tự, xã Hồng Tiến

08-09-2021

Quyết định số 8980/QĐ-UBND về thu hồi Giấy phép xây dựng của ông Nguyễn Văn Tự, xã Hồng Tiến

Giấy phép xây dựng số 142/GPXD cấp cho bà Lê Thị Lý, phường Ba Hang

06-09-2021

Giấy phép xây dựng số 142/GPXD cấp cho bà Lê Thị Lý, phường Ba Hang

Giấy phép xây dựng số 141/GPXD cấp cho ông: Lê Văn Mai, và bà Nguyễn Thị An, phường Ba Hàng

06-09-2021

Giấy phép xây dựng số 141/GPXD cấp cho ông: Lê Văn Mai, và bà Nguyễn Thị An, phường Ba Hàng

Giấy phép xây dựng số 140/GPXD cấp cho ông Cù Xuân Thu, phường Ba Hàng

30-08-2021

Giấy phép xây dựng số 140/GPXD cấp cho ông Cù Xuân Thu, phường Ba Hàng

Giấy phép xây dựng số 139/GPXD cấp cho ông Dương Đình Đạt, xã Đắc Sơn

30-08-2021

Giấy phép xây dựng số 139/GPXD cấp cho ông Dương Đình Đạt, xã Đắc Sơn

Giấy phép xây dựng số 138/GPXD cấp cho bà Lê Thị Hồng Khánh, phường Ba Hàng

27-08-2021

Giấy phép xây dựng số 138/GPXD cấp cho bà Lê Thị Hồng Khánh, phường Ba Hàng

Giấy phép xây dựng số 137/GPXD cấp cho ông Nguyễn Hồng Đăng, xã Thuận Thành

26-08-2021

Giấy phép xây dựng số 137/GPXD cấp cho ông Nguyễn Hồng Đăng, xã Thuận Thành

Giấy phép xây dựng số 136/GPXD cấp cho ông Nguyễn Hồng Đăng, xã Thuận Thành

26-08-2021

Giấy phép xây dựng số 136/GPXD cấp cho ông Nguyễn Hồng Đăng, xã Thuận Thành

Giấy phép xây dựng số 135/GPXD cấp cho bà Hà Thị Chín; phường Bãi Bông

25-08-2021

Giấy phép xây dựng số 135/GPXD cấp cho bà Hà Thị Chín; phường Bãi Bông

Giấy phép xây dựng số 134/GPXD cấp cho ông Phan Đình Hậu và bà Trần Thị Thu Hiền; phường Bãi Bông

23-08-2021

Giấy phép xây dựng số 134/GPXD cấp cho ông Phan Đình Hậu và bà Trần Thị Thu Hiền; phường Bãi Bông

Giấy phép xây dựng số 133/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Cương và bà Nguyễn Thị Thái.

20-08-2021

Giấy phép xây dựng số 133/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Cương và bà Nguyễn Thị Thái.

Giấy phép xây dựng số 132/GPXD cấp cho ông Đỗ Duy Toàn; xã Trung Thành

19-08-2021

Giấy phép xây dựng số 132/GPXD cấp cho ông Đỗ Duy Toàn; xã Trung Thành

Giấy phép xây dựng số 131/GPXD cấp cho ông Nguyễn Trần Hội.

19-08-2021

Giấy phép xây dựng số 131/GPXD cấp cho ông Nguyễn Trần Hội.

Giấy phép xây dựng số 130/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Cương và bà Nguyễn Thị Thái, xã Thành Công

19-08-2021

Giấy phép xây dựng số 130/GPXD cấp cho ông Nguyễn Văn Cương và bà Nguyễn Thị Thái, xã Thành Công

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4937

Tổng truy cập: 9279126